Lagerinredningar och lagerhyllor

Lagerinredningar och lagerhyllor

lagerhyllaAtt förvara saker i ett lager kräver rätt sorts utrustning och ett smart tänk. Det vanligaste sättet är att man använder sig av lagerhyllor av plåt. Det finns också andra typer av lagerinredningar som förbättrar effektiviteten.

Ett flertal av de förbättrande komponenterna är bland annat pallställ, som gör pallhantering enkelt och effektivt. Djupstapling är en annan princip, som syftar på den kapacitet i djupled som ett lager har.

Företag inom byggbranschen kommer att ha nytta av virkesställ, som gör att allt virke placeras på ett sätt som gör att det finns plats över till öppna ytor. Förvaringen sker oftast för olika virkespaket.

Entresolplan är ett system bestående av ”ett nytt våningsplan” som gör att det går att förvara material på höjden. De flesta lagerbyggnader har relativt hög takhöjd, som i många fall går helt outnyttjad. Med hjälp av ett helt nytt förvaringsplan blir det lätt att båda få en helt fri yta under (eftersom dessa ställs upp på stolpar) och kunna placera material i taknivå.

Ett annat sätt att förvara material på i ett lager är med hjälp av grenställ. Precis som det låter så består dessa av ”grenar” som sticker ut där man kan placera gods. Fördelen med grenställ är att det är enkelt för truckar att köra fram och plocka ut det som behövs då det inte finns något underliggande hyllplan som blockerar tillträde.

Mobila lagersystem är något nytt som gör det enkelt att utnyttja hela ytan, och minska antalet truckgångar. Av de mobila lösningarna är däckställ den kanske mest tillämpningsbara, eftersom däck ofta behöver tas fram och läggas tillbaka vid förvarning under sommar- och vinterhalvåret.

I samband med inköp av ny lagerinredning krävs att det finns någon som vet hur man monterar upp lagret. Det är därför viktigt att välja en leverantör som vet hur man sätter upp det på bästa sätt.